Algemene voorwaarden

 1. Jolanda Bayens handelt en werkt uit naam van Westerhonk Media – communicatie en coaching.
 2. Door uw opdracht te laten uitvoeren door Jolanda Bayens is de opdrachtgever gehouden aan de algemene voorwaarden van Westerhonk Media – communicatie en media zoals omschreven op deze pagina.
 3. De partij/persoon die Jolanda Bayens een opdracht geeft is de wettelijke opdrachtgever. Ook al is hij/zij een tussenpersoon en handelt hij/zij voor een andere partij.
 4. Boekingen:Ik hanteer regels over boekingen. De doorgegeven beschikbaarheid blijft 24 uur geldig. Als ik na 24 uur niets van de opdrachtgever heb vernomen, ben ik vrij om een andere opdracht aan te nemen.
 5. Als de opdrachtgever en ik een datum en tijd zijn overeengekomen, houd ik mij aan die afspraak en doe ik er mijn uiterste best voor dat de sessie/opname perfect verloopt. De opdrachtgever kan de sessie/ opname 48 uur van te voren kosteloos opzeggen. In geval van annulering 36 uur voor aanvang van de opname, zal ik 25% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen. In geval van annulering 24 uur voor aanvang van de opname, zal ik 50% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen. In geval van annulering 12 uur of minder voor het begin van de opname, zal ik 75% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen.
 6. Na opname en levering krijgt de opdrachtgever een factuur uit naam van Westerhonk Media – communicatie en media. Deze moet binnen twee weken en voor de vervaldatum voldaan zijn.
 7. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn heeft Westerhonk Media – communicatie en coaching het recht de incassokosten plus het wettelijke bepaalde kredietpercentage aan hem/haar door te berekenen en indien van toepassing, de ingesproken tekst van ieder denkbaar medium te laten verwijderen. Eveneens op kosten van de opdrachtgever.
 8. Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials één jaar te gebruiken. Bij langere uitzending is de opdrachtgever gehouden aan een meldingsplicht plus het betalen van een jaarlijkse repeat-fee van 50% van de originele prijs
 9. In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio- en/of tv-zender de tekst en/of opname gebruikt gaat worden en duidelijk aangeven of het om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te ontvangen is. Een regionale spot is alles wat daarbuiten valt en binnen één provincie te ontvangen is. Westerhonk Media – communicatie en coaching spreekt van landelijk als het gaat om twee of meer provincies.
 10. De opdrachtgever moet altijd aangeven waar een door Westerhonk Media – communicatie en coaching geschreven tekst/ opname voor gebruikt gaat worden en op welk medium.
 11. Opdrachtgevers dienen een factuuradres op te geven, maar dit mag géén postbusnummer zijn. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. De opdrachtgever dient de teksten compleet en foutloos aan te leveren. Uiteraard is het mogelijk een tekst door Westerhonk Media – communicatie en coaching te laten aanpassen. Hiervoor wordt van te voren een tarief afgesproken.
 12. Alle teksten die worden aangeleverd moeten zijn voorzien van een duidelijke briefing wat betreft de tone of voice, uitleg bij uitspraak van niet reguliere woorden/uitspraken, lengte van de opname, technische specificaties. Indien de opdrachtgever onvoldoende informatie geeft, zullen retakes doorberekend worden.
 13. Aangeleverde teksten dienen foutloos te zijn. Retakes door foutieve teksten zullen worden doorberekend.
 14. Het is niet toegestaan om als demo/stemvoorbeeld bedoelde opnames te gebruiken voor producties en uitzending.
 15. Het is niet toegestaan eerder door Jolanda Bayens ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.
 16. Spreekfouten worden altijd kosteloos verbeterd.

Terms and conditions Jolanda Bayens

 1. Unless otherwise agreed upon, public broadcasting of my voice recordings is prohibited until after payment has been received. The client will be invoiced after recording. Payment should be fulfilled within 14 days after receipt of the invoice on the account mentioned on the invoice. I allow 14 days for payment and demand that invoices will be paid within that term. If not, I will be forced to charge a 10% penalty for every two weeks the invoice has not been paid.
 2. If the client does not comply with these terms, I maintain the right to add any collection fees and lawfully allowable credit rates incurred, and have the written/recorded text taken off the air/internet/written media. This will also be at the client’s expense.
 3. If the client and I have agreed a date and time for a recordingsession, I abide by that agreement and I do my utmost that the recordingsession is perfect. The client can terminate the recordingsession free of charge, 48 hours in advance. In case of cancellation 36 hours before the start of the recordingsession, I will charge 25% of the agreed fee. In case of cancellation 24 hours before the start of the recordingsession, I will charge 50% of the agreed fee. In case of cancellation 12 hours or less before the start of the recordingsession, I will charge 75% of the agreed fee.
 4. In return for payment of agreed fees, the client has the right to use recorded texts for one year. After that term the client is to contact me about further use of said recording. (Unless otherwise agreed upon.)
 5. The client is to state in advance for which channel and medium the recording will be used, and clearly state if this is a local, regional or nationwide channel.
 6. I will need a copy of the final version of my work in either MP3 or WAV format by email, before the recording will go on the air.
 7. A local broadcast is a broadcast which can be officially received in two municipalities at the most. A regional commercial is anything covering more than two council districts and no more than one province. Nationwide includes everything covering two or more provinces. A contract for the internet will be treated as nationwide.
 8. It is not allowed to use demo /voice-examples for productions and broadcast.
 9. Clients are to provide me with an address for me to send the invoice to. This address may not be a PO Box.
 10. The client is to provide me with a complete text with no errors. Retakes due to incorrect texts will be charged. It is of course possible to have a text edited by me. Editing fees are to be agreed upon before acceptance of the contract.
 11. It is not allowed to use previously recorded texts by Jolanda Bayens for other productions, to make new commercials / promos, or to use them for purposes other than those for which they were originally recorded.
 12. Reading mistakes will always be corrected free of charge.